Arkivbildare: Selets Kraftstationsförening

Grunduppgifter

Selets Kraftstationsförening
475
Selet
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 475 Selets Kraftstationsförening Förteckning över Selets Kraftstationsförening MPBA, Långnäs - Antnäs. Selets kraftstationsförennig MPBA bildades 1917 och stadgar antogs 1918. Anläggningen, placerad i Aleån Selet var en kraftstation som försörjde byarna i Nederluleå södra distrikt med elecktricitet fram till år 1940 då kraftstationen togs ur bruk. Selets Kraftsstationsförening MPBA upphörde 1953 då bolaget trädde i likvidation.

Placering

32

Länkar

Det finns inga länkar