Arkivbildare: Högerns Ungdomsförening, Nederluleå

Grunduppgifter

Högerns Ungdomsförening, Nederluleå
538
Nederluleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 538 Högerns Ungdomsförening, Nederluleå Föreningen, som först kallades Nederluleå ungsvenska förening, bildades 23/1 1944 i Luleå under ordförandeskap av Birger Åström, Gäddvik. 20 ungdomar från 8 byar deltog. Föreningen nedlades av allt att döma under 1960-talet. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar