Arkivbildare: Malmbergets Arbetares Byggnadsförening Folkets Hus u.p.a

Grunduppgifter

Malmbergets Arbetares Byggnadsförening Folkets Hus u.p.a
543
Malmberget
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 543 Malmbergets Arbetares Byggnadsförening u.p.a, Gällivare Arbetarföreningen som bildades 5 jan 1895 hade till en början sina möten i Finn-Jakobs bastu. detta var allför primitivt varför man började funder på att bygga en samlingslokal. Om 60 medlemmar voro villiga att satsa 100 kr var, "skulle man med lethet kunna få en summa af 6000 kr och med den summan så voro lokalen i det nermast ferdig". En aktieägarförening bildades 31 mars 1895. Under ett år höll den på med insamlingar till sitt Folkets Hus, vilket kunde invigas den 9 nov 1896. 27 dec inregistrerades föreningen som Malmbergets Arbetareförenings Byggnadsförening u.p.a. Föreningen var den andra i sitt slag i Sverige. 1973 invigdes det nya Fokets Hus i centrum av Malmberget. Andelsägare ar bl a Gruvs avd 4, socialdemokraterna samt VPK. Som exempel på verksamheten år 1975 kan nämnas 723 möten, 61 danstillställningar och kvalitetsfilm via Bio Kontrast. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

76

Länkar

Det finns inga länkar