Arkivbildare: Gällivare-Malmbergets Musiksällskap

Grunduppgifter

Gällivare-Malmbergets Musiksällskap
552
Gällivare-Malmb
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 552 Gällivare-Malmbergets Musiksällskap, Gällivare Musiksällskapet bildades 1903 av det sedan 1899 existerande amatörkapellet. Sällskapets första konsert hölls i Gällivare Folkets Hus 1904-03-25. Entren var en krona. Man gav konserter i både Malmbergets och Gällivares konsertsalar. Stadgarna sade att föreningens ändamål var "att genom sammanslutning af tillgängliga krafter verka för tonkonstens utöfvande inom Gellivare och Malmberget jämte omnejd". Musiksällskapet drog ofta fullt hus och bifallet var livligt. "Om några äro inarbetade på en plats, så är det just detta sällskap", heter det i handlingarna. 1919 gavs en konsert för de nödlidande i Malmberget och även 1921 anordnades en sådan. 1925 fanns en speciell föreningstidning kallad Fagotten, vilken utgavs i samband med en basar. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

36

Länkar

Det finns inga länkar