Arkivbildare: Malmbergets Socialdemokratiska Arbetarekommun

Grunduppgifter

Malmbergets Socialdemokratiska Arbetarekommun
553
Malmberget
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 553 Malmbergets Socialdemokratiska Arbetarekommun, Gällivare Arbetarekommunen bildades 1898-01-01 på initiativ av arbetareföreningen i Malmberget. I stadgarna hette det: "Ändamålet är att på grundvalen av det socialdemokratiska partiets program sammansluta alla fackliga och politiska föreningear i Malmberget med omnejd". Under den första tiden arbetade medlemmarna bl a i kampen för nykterheten genom att t ex bygga en finka och delta i rivningen av lönnkrogar. I övrigt bedrevs politisk agitation och vidare arbetade man för Folkets Hus och starten av Norrskensflamman. Flertalet fackföreningar var kollektivt anslutna, men detta upphörde i och med partisprängningen 1917. 1969 uppgick arbetarekommunen i Gällivareortens SAP. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

20

Länkar

Det finns inga länkar