Arkivbildare: Svenska Skogsarbetareförbundet avd 299 Äijävaara

Grunduppgifter

Svenska Skogsarbetareförbundet avd 299 Äijävaara
613
Äijävaara
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 613 Svenska Skogsarbetareförbundet avd 299 Äijävaara, Gällivare En avdelning bildades första gången 1926, men den blev bara ca ett år gammal. Avdelning 720 bildades omkring 1938 och hade vid årsskiftet 1938-1939 18 medlemmar. 1940 var avdelningen utesluten ur förbundet och nedlades kort därefter. 1945 ombildades avdelningen och den hade vid årsskiftet 1945-1946 8 medlemmar. Verksamheten verkar dock ha nedlagts efter en tid - avdelningen finns ej med i 1950 års medlemsantal från LO. Avdelningen reorganiserades emellertid efter några år och 1960-1961 hade den 12 medlemmar. Verksamheten nedlades av allt att döma 1968. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Länkar

Det finns inga länkar