Arkivbildare: Gällivare Socialdemokratiska kvinnoklubb

Grunduppgifter

Gällivare Socialdemokratiska kvinnoklubb
614
Gällivare
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 614 Gällivare Socialdemokratiska kvinnoklubb, Gällivare En första klubb bildades 1908-01-21 vid ett möte med Kata Dahlström. Vid starten fanns 53 medlemmar. 1910 tog klubben initiativet til mjölkäffär. Av allt att döma övergick kvinnoklubben till kommunisterna under 1920-talets början. Under 1925 byts stämplarna i medlemsmatrikeln ut mot stämplar med " Gällivare Kommunistiska kvinnoklubb" som text. En ny kvinnoklubb bildades 194´-04-09. Den sammanslogs 1969 med klubben i Malmberget till Gällivare-Malmbergets socialdemokratiska kvinnoklubb. Före sammanslagningen hade Gällivareklubben 30 medlemmar. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare. Ur Morgonbris 1909 Nr 2 sid 11 Gellivare Socialdemokratiska kvinnoklubb avhöll sin första årsfest den 25 Januari i samband med faninvigning. Klubben, som bildades av fru Kata Dalström den 21 januari 1908, räknade vid årsskiftet 53 godkända medlemmar. Redan den 1 April förlidet år anslöt sig klubben till platsens arbetarekommun. Klubben har under året utvecklat en intensiv agitatorisk verksamhet. Förutom den inköpta fanan, som kostar 110 kr och som betalts kontant, har klubben inköpt 10 andelar i föreningen Folkets Hus å wardera 10 kr. Sedan årsberättlese föredragits, hölls festtalet av fru Fredin, för närvarande medlem av Malmbergets kvinnoklubb. Talarinnan löste på ett mästerligt sätt sin uppgift och i entusiastiska ordalag tolkade hon kvinnans såväl rätt som plikt att deltaga i organisatonsarbetet. Manade kvinnorna till enig och målmedveten kamp för bättre och lyckliga samhällsförhållanden för all. Talarinna slöt med att utbringa ett fyrfaldigt leve för den nya fanan och för Gällivare soc-dem kvinnoklubb. Fanan av helrött ylle med vita bårder och fransar, torde med sääkerhet intaga rangplatsen bland de fälttecken, som Gellivare organisationer ha att uppvisa. Under festen, som var ovanligt talrikt besökt av till övervägande del kvinnor, förekom sång av en barnkör samt musik och deklamation. Det hela avslöts med dans, som räckte till fram på småtimmarna. Ur Morgonbris 1909 Nr 3 sid 10 Brev från Gellivare kvinnoklubb Efter vi så länge varit osynliga i vår tidning, är det väl på tiden att vi ge något livstecken ifrån oss. Vår klubb går sakta men säkert framåt, fast det måste erkännas att det är hårdbruten mark häruppå. Det nog det mesta bero på att vi så sällan kan få någon agitator hit. Här behövs mycket agitation på Norrland och att någonting göres för att få agitationen bätttre tillgodosedd här, är aldeles nödvändigt för våra klubbarns framgång. Söndagen den 24/1 höllo vi vår första årsfest i samband med "faninvigning". Festtalet hölls af fru Anna Fredin från Malmberget, vilket hon gjorde utmärkt, som ju "Morgonbris" redan omtalat i sitt förra nr. dessutom bjöds på musil sa,t en sång av N. O. V:s barnkör, som på ett mästerligt sätt löste sin uppgift. Även förekom deklamation, och kaffedrickning hörde som vanligt till programmet. Livligt bifall väckte en smakfull arrangerad tablå, föreställandes frihetsgudinnan, omgiven av den upplysta och den blinda världen. Festen, som va talrikt besökt och bar en alltigenom otvungen och hjärtlig prägel avslutades med dans. Här är kanske lämpligt att även nämna något om vår "fana". Den är av rött helylle med breda vita sidenbårdar och vita silkesfransar, även snörmakeriet av vitt silke. Inskriptonen å ena sidan är "Gellivare Socialdemokratiska kvinnoklubb. Bildad den21/1 1908" samt å nedre fältet: "Svik ej fanan, hellre dö". Emblemet återger frihetens gudinna med upplysningens fackla höjd. Framför henne strålar frihetssolen och under är en sköld med orden " Rösträtt åt kvinnan". Å fanans andra sida är ett motiv från Lappland och övre fältet bär inskriften; "Bort med klass- och rusdryckessamhället" och sidofälten; "Och svärjen trohetseden i krets kring fana röd Att såsom hjältar kämpa för frihet och för bröd". Vår fana är tillverkad hos Hr August Lagerström, Örebro, och är i betraktandet av det väl utförda arbetet billig. Vi är stolta över vårt samlingstecken och skola under det än mer energiskt söka arbeta för vår arbetarrörelses framgång. Med kamrathäsning till klubbarna i hela landet från Gellivare kvinnolubb A. P

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar