Arkivbildare: IOGT-logen 1620 Ljus i Norden, Böle

Grunduppgifter

IOGT-logen 1620 Ljus i Norden, Böle
623
Böle
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 623 IOGT-logen 1620 Ljus i Norden, Böle Logen bildades omkring 1890. I distriktshandlingar från 1938 sägs att logen 20/1 1900 köpte tomten till ordenshuset men att lagfart aldrig söktes, varför huset står på ofri grund. Före ordenshusets tillkomst höll logen sina möten i skolhuset. Det första mötet i ordenshuset hölls 1/12 1901. 1901 var antalet medlemmar 45, 1915 8 medlemmar. Ett par av de ledande gestalterna i logen var Petter Broström, död 1927 och Linus Broström (Berta Larssons) fader. Verksamheten nedlades omkring 1940 Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar