Arkivbildare: Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 164, Luleå

Grunduppgifter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 164, Luleå
624
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 624 Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 164, Luleå Avdelningen bildades 1/1 1949 som en facklig avdelning för rörarbetarna, vilka tidigare varit organiserade i Metalls avd 173 och där utgjort en rörarbetarklubb åren 1937-1948. 1961 skedde en sammanslagning av flera avdelningar så att avd 164 därefter bestod av medlemmar från de fd Sv Murareförbundets avd 143 och Byggnadsarbetareförbundets avd 278 och 292. 1960, före sammanslagningen, hade avdelningen 113 medlemmar och 1961, efter sammaslagningen, var antalet 1175. 1967 gick avdelningen upp i den då bildade avd 23. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977. 1960 Sammanslogs Trä- Golv- Mur- och Röravdelningarna i Luleå och uppgick i Sv Byggnadsarbetareförbundets avd 164.

Länkar

Det finns inga länkar