Arkivbildare: Svenska Byggnadsarbetarförbundet avd 164 Luleå Mätningsdistrikt

Grunduppgifter

Svenska Byggnadsarbetarförbundet avd 164 Luleå Mätningsdistrikt
625
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 625 Svenska Byggnadsarbetarförbundet Byggnads avd 164 Luleå Mätningsdistrikt Mätningsdistriktet bildades 1960 och upphörde 1967 i och med bildandet av storavdelning 23, vilken därefter direkt kom att handha distriktets uppgifter. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Länkar

Det finns inga länkar