Arkivbildare: Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 173 Rörarbetarklubben, Luleå

Grunduppgifter

Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 173 Rörarbetarklubben, Luleå
IF Metall Norrbotten
629
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 629 Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 173 Rörarbetarklubben, Luleå Avdelningen bildades vid Karlsviks järnverk 18/3 1907 med 31 medlemmar. Det finns dock uppgifter om att det i Luleå skulle ha funnits en Järn- ich metallarbetarefackförening, som anslöt sig till SAP 1901 med 18 medlemmar (enl NSD 26/10 1955), men inga övriga uppgifter har gått att erhålla om denna. Vid 1920-talets slut lades verket ned och avdelningen flyttade in till Luleå. Antalet medlemmar höll sig omkring 100 fram till NJA:s uppbyggnad under 1940-talet. 1944 var medlemsantalet 290, 1950 hade det ökat till 1179 och 1976 var det 5600, varav majoriteten NJA-anställda. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Länkar

Det finns inga länkar