Arkivbildare: Svenska Murareförbundet avd 143, Luleå

Grunduppgifter

Svenska Murareförbundet avd 143, Luleå
630
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 630 Svenska Murareförbundet avd 143, Luleå 13/1 1932 bildades en sektion tillhörande avd 66 i Boden. Enligt förbundshistoriken bildades därefter sektionen avd 143 2/8 1934. Enligt avdelningens handlingar bildades avdelningen i februari 1935. Mot slutet av detta år hade avdelningen 15 medlemmar, 1950 112 och 1960 107 medlemmar. 1961 gick avdelningen upp i Sv Byggnadsarbetareförbundets avd 164 Luleå. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977. Sv Murareförbundet avd 143 Luleå var från 1932-35 sektion under avd 66 Boden. Från 1935 egen avdelning. 1961 nedlagd för att uppgå i avdelning 164 Luleå.

Länkar

Det finns inga länkar