Arkivbildare: Svenska Fabriksarbetareförbundet avd 299 Öjebyn

Grunduppgifter

Svenska Fabriksarbetareförbundet avd 299 Öjebyn
703
Öjebyn
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 703 Svenska Fabriksarbetareförbundet avd 299 Öjebyn Sv Fabriksarbetareförbundets avd 5 Skellefteå sektion Piteå, fd avd 299 Piteå Avdelningen bildades antagligen under 1920-talets mitt. Uppgifter finns i FCO:s protokoll om dess existens 1927. Avdelningen tillhörde det dåvarande Grov- och Fabriksarbetareförbundet. Sammanslagning till storavdelning med säte i Skellefteå ägde rum 1967. Avdelningen hade 1970 ca 1400 medlemmar och omfattade norra Västerbotten samt Piteåområdet. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar