Arkivbildare: Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 37 sektion Munksund

Grunduppgifter

Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 37 sektion Munksund
fd avd 518
1081
Munksund
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1081 Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 37 Sektion Munksund F.d avdelning 165, avdelning 518 av Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet. Avd 165 bildades 26/5 1907. Socialdemokraternas ombudsman J Hallberg var den främste initiativtagaren. Avdelningen nedlades 1910 efter storstrejkens påfrestningar, men den återupptog verksamheten 1913. 1922 byggdes Folkets Hus i Munksund, där avd 165 var den störste delägaren. 1927 uppgick avd 255 i Skuthamn i avd 165, som därmed med sina 516 medlemmar blev en av förbundets största avdelningar. 1949 övergick avdelningen till Träindustriarbetareförbundet med avdelningnummer 518. 1967 bildades storavdelningen 37 Norrbotten, där fd avd 518 ingår som sektion Munksund med 439 medlemmar 1973-1974. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar