Arkivbildare: Gammelstads Socialdemokratiska ungdomsklubb

Grunduppgifter

Gammelstads Socialdemokratiska ungdomsklubb
SSU Gammelstad, Gammelstads S.D.U.K
56
Gammelstad
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 56 Gammelstads Socialdemokratiska ungdomsklubb Enligt tidningen "Fram" bildades en klubb i Gammelstad 1908, men om dess existens har inga ytterligare belägg kunnat påträffats. Enligt Emil Nordberg så bildades nästa ungdomsklubb 1927, men denna blev tydligen kortlivad, för den finns inte med i verksamhetsberättelserna 1930 och 1931. 1932 däremot bildades en klubb, som vid det årets slut hade 18 medlemmar. Klubben avfördes 1936. 1945 reorganiserades klubben med 30 medlemmar. Under större delen av 1950 talet låg klubben nere. 1972 bildaes SSU Gammelstad med 65 medlemmar. den var vilande under 1974-75 men reorganiserades 1976 och hade i november detta år ca 30 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Länkar

Det finns inga länkar