Arkivbildare: Svartöstadens Kommunistiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Svartöstadens Kommunistiska arbetarekommun
58
Svartöstaden
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 58 Svartöstadens Kommunistiska arbetarekommun Majoriteten av medlemmarna av Svartöstadens socialdemokratiska vänsterkommun anslöt sig 4/10 till Sveriges Kommunistiska parti och till Kominterns 21 teser. 1925 skedde i Luleå en omorganisation till cellsystemet varvid arbetarekommunen övergick till att utgöra Förstadscellen inom Luleå kommunistiska arbetarekommun. 11939 skedde namnbyte till Svartöstadens kommunistiska förening fortfarande tillhörande Luleå arbetarekommun. Verksamheten fortsatte inpå 1950-talet varefter medlemmarna direktanslöts till Luleå arbetarekommun. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Länkar

Det finns inga länkar