Arkivbildare: Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 74 Granvik Seskarö

Grunduppgifter

Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 74 Granvik Seskarö
59
Granvik-Seskarö
  • 258300000 Haparanda kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 59 Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 74 Granvik Seskarö, Haparanda På Seskarö har funnits två avdelningar tillhörande sågverksarbetareförbundet. Avd 74 Granvik upphörde när sågen lades ned 1924. 1915 bildades 118 i Sandvik efter att först ha fungerat som sektion under Granvik under några år. 1948 bytte 118 nummer till 488 Sandvik. Källa: 1973 års föreningsinventering i Haparanda.

Länkar

Det finns inga länkar