Arkivbildare: Svenska Skogsarbetareförbundet avd 270 Nybyn

Grunduppgifter

Svenska Skogsarbetareförbundet avd 270 Nybyn
69
Nybyn
  • 251300000 Överkalixs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 69 Svenska Skogsarbetareförbundet avd 270 Nybyn, Överkalix Sv Skogsarbetareförbundets avd 21 Kalixälven s 2 Överkalix, fd avd 345 Nybyn, 270 Nybyn, och 270 Överkalix Avdelning 345 bildades 1924 och hade detta år 33 medlemmar. Den nedlades emellertid efter flottningskonflikten detta år. 12/5 1935 bildades en ny avdelning i Nybyn med nummer 270. Den hade 13 medlemmar första året och var som störst 1939 med 22 medlemmar. 1945 skedde en omorganisation så att de 3 avdelningarna i Nybyn, Vännäs och Svartbyn slogs samman till avd 2700 Överkalix. Initiativet till detta togs av ortens FCO. Den nya avdelningen fick första året 87 medlemmar och var som störst 1959 med 148 medlemmar. 1964 lades avdelningen ned och bildade sektion inom avd 21 Kalixälven. I juni 1973 fanns 82 medlemmar i sektionen. Källa: Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Överkalix kommun 1973

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar