Arkivbildare: Skurholmens Socialdemokratiska kvinnoklubb

Grunduppgifter

Skurholmens Socialdemokratiska kvinnoklubb
70
Skurholmen
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 70 Skurholmens Socialdemokratiska kvinnoklubb Klubben bildades 1947. 1949-1950 hade den 85 medlemmar och 1975-1976 53 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar