Arkivbildare: Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 40 Svartön

Grunduppgifter

Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 40 Svartön
72
Svartön
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 72 Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 40 Svartön Avdelningen bildades 7 april 1907 vid ett möte med malmarbetarna i Knut Holmbergs gård i Svartöstaden. Vid 1907 års slut var medlemsantalet 76. Det högsta antalet uppnåddes troligen 1960 med 290 medlemmar. 1975 var siffran 135. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977. Från 1994 Gruvarbetarförbundet sammanslogs med Metallarbetareförbundet. Det nya namnet på avdelningen är nu Metall avd 640

Länkar

Det finns inga länkar