Arkivbildare: Jokkmokks Lottakår

Grunduppgifter

Jokkmokks Lottakår
76
Jokkmokk
  • 251000000 Jokkmokks kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 76 Jokkmokks Lottakår, Jokkmokk Jokkmokks lottakår bildades 18/11 1939. den tillkom på initiativ av "överstinnan" Margit Ramström. Den första ordföranden var Hildur Mattson. Vid 1939 års slut hade kåren 63 medlemmar. Under 1940 bildades lottagrupper, tillhörande kåren, i Kalludden, Vuollerim, Högträsk och Kuouka. 1941 tillkom en grupp i Kvikkjokk. Grupper bildades så småningom även i Kåbdalis 1944, Kroktjärn 1944, Murjek 1945 (upplöst 1946), Puottaure 1950 och Snesudden 1950. En del grupper ombildades efter en tid till "avdelningar". Det senaste medlemsantalet för Jokkmokks lottakår är från 1957-1958 - 146 medlemmar. Källa: 1974 års föreningsinventering i Jokkmokk.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar