Arkivbildare: Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun
Socialdemokraterna Luleå
77
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 77 Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun 1898 bildades Luleå arbetareförbund som vid anslutningen till SAP 1/1 hade 57 medlemmar. Namnet ändrades snart till Luleå arbetarekommun. 1917 övergick majoriteten av medlemmarna till Socialdemokratiska Väsnsterpartiet och minoriteten med E P Lantz i spetsen sammankallade 29/4 samma år ett möte för partitrogna och bildade en ny arbetarekommun. Denna anslöts 18/2 1919 till SAP. 1933 skedde en omorganisation så att Luleå kommuns alla arbetarekommuner, så att det blev en arbetarekommun - Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun med socialdemokratiska föreningar som underorganisationer. Antalet medlemmar i Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun 1975-1976 var ca 3000. Bland handlingarna finns arkivalier även från olika Socialdemokratiska föreningar och fackklubbar. Kretsen bildades i april 1968 genom att kretsföreningarna i Nederluleå och Råneå samt Luleå arbetarekommun slogs samman. Sammanlagt 19 arbetarekommuner med 2188 medlemmar ingick i den nya kretsen. 1972 skedde en omorganisation - partikretsen nedlades och Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun övertog dess funktion och de gamla arbetarekommunerna i Luleå övergick till att bli socialdemokratiska föreningar inom den ombildade Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

116

Länkar

Det finns inga länkar