Arkivbildare: Munksund-Skuthamns Socialdemokratiska Arbetarekommun

Grunduppgifter

Munksund-Skuthamns Socialdemokratiska Arbetarekommun
79
Munksund, Skuthamn
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsearkivet 79 Munksund-Skuthamns Soc dem Arbetarekommun Arbetarekommunen bildades 30/10 1924 och hette Munksund-Skuthamns arbetarekommun fram till och med 1941. 11967 skedde en sammanslagning med Pitholms arbetarekommun och den nya organisationen fick namnet Pitholms Cocialdemokratiska arbetarekommun med 639 medlemmar 1973. Under 1974 kommer en historik om arbetarekommunen i Munksund utarbetat av red Sven Lindblom och John Landon. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar