Arkivbildare: Svenska Skogsarbetareförbundet avd 708 Erkheikki

Grunduppgifter

Svenska Skogsarbetareförbundet avd 708 Erkheikki
145
Erkheikki
  • 252100000 Pajala kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 145 Svenska Skogsarbetareförbundet avd 708 Erkheikki, sedemera Sv skogsarbetareförbundets sektion 16. Avdelningen bildades 1 maj 1936. Den har hela tiden varit mycket aktiv och var en av de ledande i Pajalaområdet. Källa: 1971 års föreningsinventering i Pajala.

Länkar

Det finns inga länkar