Arkivbildare: Svenska Skogsarbetareförbundet avd 782 Muodoslombolo

Grunduppgifter

Svenska Skogsarbetareförbundet avd 782 Muodoslombolo
150
Muodoslombolo
  • 252100000 Pajala kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 150 Svenska Skogsarbetareförbundet avd 782 Muodoslombolo, sedemera Sv skogsarbetareförbundets sektion 20. Avdelningen bildades för första gången 1932 men uteslöts ur förbundet p g a flottningskonflikten samma år. En ny avdelning bildades 1946. Högst medlemsantalet har varit 80-82. Området har omfattat även Muonionalusta, Merasjärvi och Kätkesuando. Källa: 1971 års föreningsinventering i Pajala.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar