Arkivbildare: Svenska Skogsarbetareförbundet avd 692 Tärendö

Grunduppgifter

Svenska Skogsarbetareförbundet avd 692 Tärendö
151
Tärendö
  • 252100000 Pajala kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 151 Svenska Skogsarbetareförbundet avd 692 Tärendö, sedemera Sv skogsarbetareförbundets sektion 24. Avdelning 217 Tärendö bildades någon gång mellan 1936 och 1940, men upphörde att verka under kriget. En ny avdelning tillkom efter kriget. Under maj 1952 tillkom ett olagligt beslut. Den dåvarande ordföranden utlyste ett möte. Avtalet var klart och undertecknat för flottning. På mötet beslöts trots detta att man inte skulle befatta sig med någon av Tärendö älvar och åar. Lennart Wanhainen var här och sa att måste avge en dementi i alla tidningar. Orsaken till avståndstagandet från avtalsbeslutet var att man ansåg sig ha fått för liten lönehöjning. Ett tiotal personer deltog vid detta möte. Som mest har avdelningen haft 50 medlemmar mot nuvarande 30. Källa: 1971 års föreningsinventering i Pajala.

Länkar

Det finns inga länkar