Arkivbildare: Svenska Skogsarbetareförbundet avd 726 Kengis, Pajala

Grunduppgifter

Svenska Skogsarbetareförbundet avd 726 Kengis, Pajala
153
Kengis
  • 252100000 Pajala kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 153 Svenska Skogsarbetareförbundet avd 726 Kengis, sedemera Sv skogsarbetareförbundets sektion 18. Redan på 1930-talet fanns här en avdelning som emellertid ganska snart upphörde med verksamheten. Avd 726 konstituerande möte hölls den 3 februari 1946 och leddes av Lennart Wanhainen. Till avdelningen hörde byarna Kengis, Kieksiäisvaara, Kassa samt en stor del av Pajala. Numera har medlemsantalet sjunkit beroende på arbetsbrist. Källa: 1971 års föreningsinventering i Pajala.

Länkar

Det finns inga länkar