Arkivbildare: Statsanställdas Förbund avd 1080, Gällivare

Grunduppgifter

Statsanställdas Förbund avd 1080, Gällivare
2354
Gällivare
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsearkivet 2354 Statsanställdas Förbund avd 1080 Gällivare Avd 80 bildades i Godtemplarhuset i Gällivare den 6 sept 1904. Verksamhetsområdet var sträckan Boden-Kiruna. Senare bildades på initiativ av avd 80 avdelningar i Malmberget, Nattavaara, Jokkmokk och Fjällåsen. 1907 hade avdelningen över 200 medlemmar, men de följande åren blev det en del bakslag, eftersom lokmännen bildade egen avdelning. Vidare slog storstrejken hårt mot medlemarekryteringen. Den politiska skolningen av medlemmarna var intensiv under de första 10 åen. Kata Dahlström talade på möten i Gällivare och Nattavaara. Socialdemokratiska ungdomsklubben fick stöd till inköp av socialistisk litteratur. Partisprängningen 1917 fick också genomslag i avdelningen. Det blev hårde strider på en del möten när stödet till socialdemokrater och kommunister kom upp på dagordningen. Avdelningen hade ett slag eget bibliotek och musikkår. Folkets Hus fick stöd genom att avdelningen köpte andelar där. Vid avdelningens 50-års fest 1954 hade lokföraren Sten Johansson skrivit en prolog som handlade om pionjärerna inom avdelningen: "De komma från syd med klingande spett och dånande släggor hit, de män som föreningstanken occ gett och röjde vägen en bit, Att ensam kämpa för rätt gick ej an ty ensam var ingen stark, men, alla förenade som en man gör skrift i historiens ark.". Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar