Arkivbildare: Handelsanställdas förbund avdelning 243, Överkalix

Grunduppgifter

Handelsanställdas förbund avdelning 243, Överkalix
225
1945 - 1962
Överkalix
  • 251300000 Överkalixs kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

225     Handelsanställdas förbund avdelning 243, Överkalix


Handelsanställdas förbunds ortklubb Överkalix avd 28 Luleå, fd avd 243 Överkalix


Avdelning 243 bildades 1937 främst på initiativ av de ca 25 anställda i konsumföreningen. Primus motor var Hugo Larsson. Tidigare hade de handelsanställda bildat sektion under Sv Handelsarbetareförbundet avd 83 Boden. Vid avdelningens start 1937 var samtliga styrelseledamöter inklusive revisorerna kooperativt anställda. Den förste privatanställde anmälde sitt inträde 1941.

Genom fusion 1961 uppgick Överkalix kooperativa handelsförening i Konsum i Luleå. vilket bl.a kom att medföra omfattande personal- och butiksinskränkningar i Överkalix kommun. Avdelning 243 uppgick 1961 i avd 28 Luleå. Valet stod mellan avd 30 Malmberget och Luleåavdelningen. Majoriteten valde Luleå.


Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Överkalix kommun 1973


Länkar

Bilagor

Relationer