Arkivbildare: Handelsanställdas förbund avdelning 244, Älvsbyn

Grunduppgifter

Handelsanställdas förbund avdelning 244, Älvsbyn
226
Älvsbyn
  • 256000000 Älvsbyns kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 226 Handelsanställdas förbund avdelning 244, Älvsbyn Sv. Handelsanställdas förbunds avd. 28 Luleå klubb Älvsbyn, fd avd 244 Verksamhetsområdet omfattar ungefär Älvsby kommuns gränser. Det är ingen svårighet att organisera de anställda, man har en nästan hundraprocentig anslutning även bland de extraanställda. Arbetslösheten bland medlemmarna är inte stor, den är störst vintertid. Man håller normalt två möten per år samt extra möten vid avtalsförhandlingar. Det är vanligen ca 25 personer på mötena, tyvärr ofta samma från gång till annan. Man skickar ut personliga kallelser före mötena. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Älvsby kommun 1972

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar