Arkivbildare: Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 94 Vassijaure

Grunduppgifter

Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 94 Vassijaure
291
Vassijaure
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 291 Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 94 Vassijaure Avd 94 är fd Riksgränsen och 1968 sammanslogs den med avd 125 Abisko. Avdelningen bildades 1905 och hade under tiden fram tom 1920-talets mitt sitt säte i Riksgränsen. Medlemsantalethar under åren varierat mellan ca 30 och 50. 1/3 1968 nedlades avdelningen och uppgick i SJMF avd 125 i Abisko. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991

Länkar

Det finns inga länkar