Arkivbildare: Arjeplogs Hovvårdsförening

Grunduppgifter

Arjeplogs Hovvårdsförening
293
Arjeplog
  • 250600000 Arjeplogs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 293 Arjeplogs Hovvårdsförening, Arjeplog Föreningen bildades 1955. Man anställde en ambulerande hovslagare, som med jämna mellanrum skulle besöka medlemmarnas gårdar för vård av hästars och kors hovar resp klövar. När djurens antal började minskas alltför mycket nedlades verksamheten ungefär 1960. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Arjeplogs kommun 1972, sid. 50.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar