Arkivbildare: Tuollavaara föreläsningsförening

Grunduppgifter

Tuollavaara föreläsningsförening
Alt. stavning: Tuolluvaara
297
Tuollavaara
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 297 Tuollavaara föreläsningsförening I Gruv 13:s protokoll framgår att avdelningen skulle verka för bildandet av en föreläsningsförening. Starten ägde rum 26/11 1943. Ordförande blev disponent B Grafström och föreståndare folkskollärare T Boqvist. Vid årsmötet 30/11 1965 beslöts att upplösa föreningen - ingen verksamhet hade då förekommit sedan 1962. Tillgångarna fördelades bland Kyrkliga fritidsverksamheten i Tuollavaara, kyrkokören i Tuollavaara, Tuollavaara skolbibliotek samt Norrbottens Bildningsförbund för framtida föreläsningsverksamhet i Kiruna utbyar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar