Arkivbildare: Luleå Typografiska förening

Grunduppgifter

Luleå Typografiska förening
Luleå Grafiska Förening
27
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
Norrbotten Föreningsarkiv no 27 Luleå Typografklubb Luleå Typografklubb bildades 12 mars 1892 av: August Wilhelm Mauritz Thingvall, sättare - Hallman & Helins tryckeri Fredrik Wilhelm Svanberg, sättare - Hallman & Helins tryckeri Carl August Berglund, sättare - Hallman och Helins tryckeri Frans Emil Andersson, tryckare - Hallman & Helins tryckeri Carl Adolf Palm, tryckare - Norrbottens Kurirens tryckeri Protokollen 1892-1899 gick förlorade vid den eldsvåda som år 1902 ödelade den sk Ruthska gården varvid 7 personer innebrändes. F.r.o m 1900 finns protokollen dock bevarade. 1898 ändras namnet till Luleå Typografiska förening och nya stadgar antas. 1924 anslöt sig avdelningen till FCO Norrbotten. 1946 bildar föreningen en idrottssektion och medlems antalet vid årets slut var uppe i 62 medlemmar "Ur Luleå Typografiska förenings minnesskrift 55 år 1947"

Placering

67

Länkar

Det finns inga länkar