Arkivbildare: Kiruna Orkesterförening

Grunduppgifter

Kiruna Orkesterförening
2058
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2058 Kiruna Orkesterförening Kiruna musik- och dansskola Föreningen tillkom 1905 bl a på initiativ av stationsinspektorn Karl Tirén, framstående fjällmålare, men lika berömd som upptecknare av samiska joijker. Föreningen vilade under en tid mellan 1916-1919, med återuppstod. Under 1930-talets mitt förefaller det ha rått en viss nedgångsperiod, men senare också en återhämtning framtill 1980-talet. Arkivbeståndet är skiftnade till följd av de olika sekreterarnas håg. Korrespondensserien saknas nästan helt före 1951. I det befintliga finns musikprogrammen i den ordning de alstras. Dessa ger en god bild av musikutbudet. I protokollserien årsvis förekommer även verksamhetsberättelserna även om det händer att dessa saknas helt. Mellan åren 1960-1969 skedde en inbindning av handlingarna till en volym dock utan att inbördes först ha systematiserats./CUH

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar