Arkivbildare: Abisko Föreläsningsförening

Grunduppgifter

Abisko Föreläsningsförening
300
Abisko
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 300 Abisko Föreläsningsförening Föreningen bildades 5 oktober 1912. C Bodin valdes till ordförande. Under 1930-talet låg verksamheten nere, men återupptogs 1937. 1943 nedlades verksamheten p.g.a "lokalbrist förorsakad av de militära inkallelserna". Verksamheten återupptogs under arbetsåret 1948-1949. De senaste belägget för föreningen är från 1957. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar