Arkivbildare: Vännäsbergets Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Vännäsbergets Socialdemokratiska arbetarekommun
313
Vännäsberget
  • 251300000 Överkalixs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 313 Vännäsbergets Socialdemokratiska arbetarekommun Arbetarekommunen bildades vid ett konstituerande möte 18/4 1937. Ombudsman Harry Vester höll ett föredrag och mötesordförande var Sven Andersson. 11 personer antecknade sig som medlemmar i arbetarekommunen som benämndes "Vännäs arbetarekommun". Första styrelsen bestod av "arbetaren Sven Andersson, slöjdläraren Oscar Henriksson och hemmasonen Artur Pettersson". Medlemsantalet var år 1938 16, 1945 52 (högsta), 1964 15. Arbetarekommunen nedlade verksamheten 1969 och medlemmarna gick över till Överkalix arbetarekommun. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Överkalix kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar