Arkivbildare: Rödupps Jaktvårdsområde

Grunduppgifter

Rödupps Jaktvårdsområde
314
Rödupp
  • 251300000 Överkalixs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 314 Rödupps Jaktvårdsområde Jaktvårdsområdet i Rödupp är det äldsta inom Överkalix kommun. Ett förberedande möte hälls redan 1946 och jaktvårdsområdet bildades 1948, men blev inte fastställt av länstyrelsen förrän 1956. Markområdet omfattar 1388 hektar och antalet delägare är 1973 81 st. Jaktkortlösarnas antal har varit ungefär detsamma genom åren, omkring 30 älgjägare och 40-50 småviltsägare. Detta beror bl a på att även utflyttade ortsbor deltar i jakten. Den första jaktskyttebanan som användes under 1950-talet bestod av en figur som drogs fram på en tråd. 1964 fick man en annan typ där figurerna vevades fram på en räls. En modern jaktskyttebana anlades 1967 och ett par år senare byggdes också en lerduvebana. Den viltvårdande verksamheten består i saltstensutläggning, aspfällning och höutfodring. Dessutom rensas vattenhål och man dämmer upp så att det finns vatten åt djuren. Jaktvårdsområdets sammanträden hålles i bygdegården. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Överkalix kommun 1973

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar