Arkivbildare: Svenska Måleriarbetareförbundet avd 24, Luleå

Grunduppgifter

Svenska Måleriarbetareförbundet avd 24, Luleå
316
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 316 Svenska Måleriarbetareförbundet avd 24, Luleå Avdelningen bildades söndagen den 3 februari 1889 av några gesäller. Den benämndes under de första åren Luleå Målareförbund. Verksamheten nedlades dock efter ett par år, men återuppstod 1898. 1969 bildades en storavdelnng för hela Norrbotten (avd 5) varvid avd 24 uppgick som sektion i denna. Åren före sammanslagningen var antalet medlemmar ca 200. Avd 5 Norrbotten hade 1976 ca 700 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977. Avd 24 har vid årsskiftet 1968-69 uppgått i storavd Sv Målareförbundets avd 5 i Norrbotten.

Länkar

Det finns inga länkar