Arkivbildare: Satters-Hakkas Socialdemokratiska Ungdomsklubb

Grunduppgifter

Satters-Hakkas Socialdemokratiska Ungdomsklubb
402
Satter-Hakkas
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 402 Satters-Hakkas Socialdemokratiska Ungdomsklubb, Gällivare Klubben bildades 1933 och hade i januari detta år 26 medlemmar. 1936 var medlemsantalet 13 och därefter var av allt att döma veksamheten nedlagd fram till omkring 1949 då antalet medlemmar var 26. 1950 finns klubben inte med i distriktets verksamhetsberättelser. 1956 återupptogs verksamheten och vid årsskiftet 1956-1957 hade klubben 13 medlemmar. 1958 avfördes klubben igen. 1972 nybildades klubben ånyo med 11 medlemmar och 1974 var medlemaantalet också 11. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar