Arkivbildare: Snesuddens Socialdemokratiska kvinnoklubb

Grunduppgifter

Snesuddens Socialdemokratiska kvinnoklubb
406
Snesudden
  • 251000000 Jokkmokks kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 406 Snesuddens Socialdemokratiska kvinnoklubb, Jokkmokk Klubben bildades 5/11 1955 i samband med ett underhållningsprogram av klubben i Jokkmokk. 10 medlemmar anmälde sitt inträde vid detta tillfälle. Orförande blev Frida Jönsson, sekreterare Göta Berg och kassör Celina Wikström. 6/9 1956 beslöts om klubbens nedläggande. Källa: 1974 års föreningsinventering i Jokkmokk.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar