Arkivbildare: EFS Västmark

Grunduppgifter

EFS Västmark
411
Västmark
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 411 EFS Västmark DUF Västmark bildades 10/5 1919 vid ett besök av predikanterna Otto Isaksson och Albin Nilsson. Mötet hölls hemma hos Hjalmar Nilsson, (som 1976 fyller 84 år). Ordförande blev Gustaf Isacsson, sekr Agnes Åström och kassör Hjalmar Nilsson. 28 medlemmar anslöt sig vid första mötet. Syförening startades de första åren. 1922 hade föreningen söndagsskola både i Västmark och i Selet. 1955 inköptes en barack på "kronparken Gransjön" för 3000 kr. Denna började användas 1956. Tidigare hade man hålli till i "Oppigårdsbyggningen" och ibland i Lombäcken. 1963 skedde en namnändring från DUF till EFS Missionsförening i Västmark, 1976 var antalet medlemmar 9. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar