Arkivbildare: Luleå Baptistförsamling

Grunduppgifter

Luleå Baptistförsamling
414
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 414 Luleå Baptistförsamling Församlingen bildades 1861 vid ett möte i Gammelstad under Olof Palms ledning. Under de första åren var verksamheten ganska svag - ändå till 1890-talet. 1882 upplöstes församlingen vid ett möte där Näs Per Persson deltog. 8/10 1884 reorganiserades den under L J Bergström och L E Engmans ledning. Någon egentlig fart på arbetet blev det ej förrän 1893, då Bonden kom till Luleå och det blev en mera regelbunden predikoverksamhet. 6/9 1896 fick församlingen sitt första Ebeneser med 200 sittplatser. Nyåret 1906 invigdes nya Ebeneser med 550 sittplatser. Sommaren 1908 utträdde 19 församlingsmedlemmar och bildade egen församling. Sommaren 1914 upphörde dock den s.k Luleå andra baptistförsamling och en del av dessa medlemmar återvände till ursprungsförsamlingen. 1974 skedde en sammanslagning med Nederluleå Baptistförsamling. 1976 var antalet medlemmar 95. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

57

Länkar

Det finns inga länkar