Arkivbildare: Kvinnoföreningen Dorkas Ebeneser

Grunduppgifter

Kvinnoföreningen Dorkas Ebeneser
418
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 418 Kvinnoföreningen Dorkas Ebeneser Troligtvis bildades denna syförening något år före första styrelsen konstituerades 1894. Första kassaboken är påbörjad det året, protokoll finns tyvärr inte kvar från tidigare år än 1902. I början när föreningen var ung samlades man i en liten sal där brandstationen nu är belägen. Att den alls bildades var för att ekonomiskt hjälpa den församling den nu var en gren av, Luleå Baptistförsamling, som önskade bygga sig en egen kyrkolokal, var i stort behov av pengar och därför bildade systrarna en grupp, som första tiden sydde örngott och förkläden vilka sedan auktionerades. Så avsattes små belopp, som den tiden voro stora, i bank. När sedan en tomt vid Storgatan köptes kunde Syföreningen bidraga med 500 kr. På den tomten byggdes Baptistkyrkan Ebeneser. Namnet Dorkas antogs inte förrän vis föreningens årsmöte i jan 1919, till dess hette den rätt och slätt Syföreningen Ebeneser. Men namnet Dorkas har nog alltid kunnat vara betecknande för vår förening. Medlemmarna har alltid haft i sikte att hjälpa där hjälp behövdes på ena eller andra sättet... Så börjar den Historik över Kvinnoföreningen Dorkas som avfattats och blev upplästs vid föreningen 65-års jubileum den 9 Maj 1959 och finns att ta del av i föreningens historik. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar