Arkivbildare: Luleå Nykterhetsvänners Centralkommitté

Grunduppgifter

Luleå Nykterhetsvänners Centralkommitté
420
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 420 Luleå Nykterhetsvänners Centralkommitté Enligt J L Norman bildades kommitten 11/2 1892 på förslag av Distriktstemplare red E Durango. Som medlemmar ingick nykterhets- och religiösa föreningar. Enligt I Gustafsson höll Centralkommitten sitt konstituerande möte 23/4 1908. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar