Arkivbildare: Ale kristliga ungdomsförbund

Grunduppgifter

Ale kristliga ungdomsförbund
421
Ale
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 421 Ale Kristliga Ungdomsförbund Föreningen var fristående, med hade nära anknytning till Helgelseförbundet. man hörde formellt till Betaniaförsamlinigen i Långnäs, men medlemmarna, av vilka de flesta kom från Ale, slog sig samman om en kassa med stöd för missionen. Det hela började omkring 1920, då Edit Öqvist for till Kina som missionär, och där hon kom att stanna i över 50 år. 1974 uppgick missionskassan i Betaniaförsamlingen. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar