Arkivbildare: Hakkas Socialdemokratiska Arbetarekommun

Grunduppgifter

Hakkas Socialdemokratiska Arbetarekommun
478
Hakkas
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 478 Hakkas Socialdemokratiska Arbetarekommun, Gällivare Arbetarekommunen bildades 1939-12-07. Medlemsantalet har varierat mellan 20 och 50. 1969 uppgick arbetarekommunen i Gällivareortens SAP. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar