Arkivbildare: Koskullskulle Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Koskullskulle Socialdemokratiska arbetarekommun
493
Koskullskulle
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 493 Koskullskulle Socialdemokratiska arbetarekommun, Gällivare Arbetarekommunen bildades vid seklets början. Gruvs avd 7 tillhörde den men utträdde i samband med partisplittringen 1917, då arbetarekommunen klövs i två delar. 1942 var medlemsantalet 35, 1951 62 och 1968 29. 1945 skrev arbetarekommunen till statsministern angående arbetsinskränkningarna på gruvbolaget Freja: "Det ohållbara är att ett privatkapitalistiskt bolag som dirigeras från utlandet här skall ohämmat profilera på nationalegendomar och behandla svenska arbetare". Man ansåg att det rätta vore att staten exproprierade hela Frejabolaget. 1969 uppgick arbetarekommunen i Gällivareortens SAP. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar