Arkivbildare: Palohuornas Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Palohuornas Socialdemokratiska arbetarekommun
498
Palohuornas
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 498 Palohuornas Socialdemokratiska arbetarekommun, Gällivare Arbetarekommunen bildades 1939 med 14 medlemmar. Verksamheten nedlades omkring 1948. 1953-02-15 nybildades den och fick ett 60-tal medlemmar. P g a avflyttningen från orten nedlades den 1964. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar