Arkivbildare: Handelsanställdas förbund avdelning 51, Kiruna

Grunduppgifter

Handelsanställdas förbund avdelning 51, Kiruna
560
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 560 Handelsanställdas förbund avdelning 51, Kiruna Enligt Norrskensflamman bildades Kiruna Handelsbiträdesförening 9/6 1907, dvs en interimstyrelse tillsattes. Det konstituerande mötet hölls 4/7 1907 varvid G Edvall blev ordförande. Det beslöts också att föreningen skulle anslutas till Kiruna Socialdemokratiska arbetarekommen. I januari 1918 beslöt man inom föreningen att bilda en avdelning sv Sv Handelsarbetareförbundet. Kort därefter, den 7 februari, upplöstes handelsbiträdesföreningen. 1926-1927 hade avd 121 medlemmar, 1935 132, 1950-1951 316 och 1960-1961 393 medlemmar. 1962 nedlades avd 51 och medlemmarna bildade en sektion inom Malmbergets avd 30. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991

Placering

22

Länkar

Det finns inga länkar